Nadzorni odbor

Predsjednica Nadzornog odbora: Tanja Liktar
Zamjenik predsjednice: Mijo Batinić
Članovi: Meri Marić, Pamela Bolarić, Filip Hosinović